BRA ATT VETA

HÄR HAR VI SAMLAT INFORMATION OM SÅDANT SOM KAN VARA BRA ATT

VETA 

REGLER OCH RIKTLINJER


Garnstugans förskola följer Vallentuna kommuns regler och riktlinjer gällande öppettider och närvarotider

VÅRA STYRDOKUMENT


Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö-18, skollagen samt skolverkets allmänna råd när vi bedriver vår verksamhet. Allt vi gör vilar på dessa styrdokument. Vårt kvalitetsarbete visar i hur hög grad vi uppfyller styrdokumentens krav på den undervisning vi bedriver

PROSIT!


När man går på förskola råkar man ut för sjukdomar med jämna mellanrum. vi har en tydlig policy gällande detta som vi håller oss till. Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att inte sprida smitta vidare till varandra, och detta är vårt sätt att arbeta för att hålla oss friska och krya

VÅR MAT


Vi köper vår lunch från Karbyskolans skolkök, vilket vi är mycket nöjda med. De lagar fantastiskt god mat av närproducerade råvaror och vi har ett mycket nära och bra samarbete med kökspersonalen. Matsedeln länkas till nedan. Vi erbjuder specialkost, både allergikost, vegetarisk kost samt vegankost.

Frukost och mellanmål tillagar vi själva, ofta i samarbete med barnen. Vi följer Vallentuna kommuns kostrekommentadioner. 

KLÄDER


En viktig förutsättning för att ge barnen en lärorik och rolig vistelse på förskolan är att vi ska kunna vara utomhus så mycket som vi önskar. Därför är det viktigt att barnen har bra, väl anpassade kläder för väder. Nedan följer de rekommmendationer vi ger för vilken typ av kläder som fungerar optimalt på förskolan. Och kom ihåg: märk alla kläder och skor med barnets namn!

EN TRYGG START


När man ska börja på förskolan som liten är en trygg inskolning oerhört viktig, både för barnet men också för föräldrarna. Vi har en 2 veckor lång inskolning med i början korta dagar. Vi ser att det är ett bra sätt att skapa tillit, trygghet och att för barnet hitta sin pedagog att knyta an till. Om barnet behöver längre tid för sin inskolning så tar vi den tid som behövs. Nedan finns vårt inskolningsschema som vi följer. 

VÅRT KVALITETSARBETE


Varje läsår går vi igenom vår verksamhet i ett kvalitetsarbete. Vi analyserar vår måluppfyllelse dels mot våra egna uppsatta mål och planeringar, men också mot våra styrdokument. 

Varje år skickar också Vallentuna kommun ut en enkät till föräldrar, Våga Visa. Resultatet av denna tas också med i vår kvalitetsanalys. 

UNIKUM


Vi använder oss av dokumentationsverktyget UNIKUM för att planera och dokumentera vår verksamhet, undervisning och lärprocesser. Detta sker på gruppnivå, för hela förskolan samt på individnivå.

VÅRT ARBETE MED BARNS RÄTTIGHETER

Ett av våra viktigaste uppdrag på förskolan är att ge barn förutsättningar och möjligheter att bli ansvarstagande, självständiga och medvetna om sina egna och andras rättigheter i samhället. Barnkonventionen ligger till grund för detta arbete, liksom vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 

Om man som förälder har saker som man vill ta upp, förändra eller klaga på har vi en tydlig klagomålshantering. Rektor på förskolan arbetar dessutom i verksamheten och är aldrig längre än ett besök eller ett telefonsamtal bort.