SÅ HÄR JOBBAR VI PÅ

GARNSTUGANS FÖRSKOLAGARNSTUGANS FÖRSKOLAS VERKSAMHETSIDE!

 

På vår förskola ska barnen få uppleva.....

 • GLÄDJE att komma till förskolan och att vara tillsammans med kamrater och pedagoger.
 • delaktighet, respekt och uppmuntran.
 • att de blir hörda, sedda och omtyckta för den de är
 • en inbjudande och anpassad miljö
 • trygghet i sin omgivning, med pedagoger, med kamrater och i sig själva. 

 

På vår förskola är pedagogens roll att......

 • vara närvarande, lyhörd och engagerade
 • vara medutforskare
 • sprida glädje och humor
 • vara flexibel och se möjligheter
 • introducera nya kunskaper

 

Pedagogerna ska uppmuntra, ta tillvara och utveckla.....

 • barnens tankar och ideer
 • barnens nyfikenhet och lust att lära
 • barnens tilltro till sin egen kompetens
 • barnens upptäckarglädje

 

Det gör pedagogerna genom att.....

 • skapa utmanande och inbjudande lärmiljöer
 • hålla sig ajour med aktuella forskningar och teorier
 • ha en gemensam syn på vår verksamhet där allas kompetenser tas till vara.
 • ha regelbunden tid för reflektion och diskussion, med barnen och med varandra
 • vara medupptäckande och närvarande


Vår verksamhetsidé ligger till grund för allt vi gör tillsammans med våra barn. Hur gör vi då, för att ge barnen allt detta? Jo, vi arbetar i mindre barngrupper under delar av dagen så att alla barn får ta den plats de behöver och vill ha. Vi tänker alltid på att våra barn inte själva har valt att vara hos oss, så det är vår uppgift att ge dom de allra bästa av dagar med lek, lärande och lugn och ro. Vår verksamhet utgår från våra barns intressen och vad de vill lära om, så vi arbetar i kortare och längre projekt där barnen är med och bestämmer innehåll och riktning. Vår innemiljö är tydlig, inspirerande till både lärande och lek men också föränderlig utifrån intresse och behov. Vår utemiljö är rolig, lärorik och utmanande, både vår gård men också skolgården och närmiljön. 


Eftersom ett av våra största intresse är djur och natur så har en djurprofil på vår förskola. I dag har vi fiskar, gerbiler och axolotler men djurbeståndet kommer snart att utökas. Vi arbetar också med hållbar uveckling, där vi tar hjälp av våra sopsamlarmonster.


Ett av våra viktigaste uppdrag är att arbeta med våra barns rättigheter. Rättighet att få påverka sin vardag, att arbeta för allas lika värde, att alla barn ska inkluderas i vår verksamhet på samma villkor oavsett vilka förutsättningar man har. Vi arbetar mycket med TAKK (tecken som alternatid och kompletterande kommunikation) för att inkludera de barn som har språkliga svårigheter. Pedagogerna på Garnstugan är också kunniga och intresserade av att arbeta med barn med speciella behov. Vi har ett nära sammarbete med logoped och resurspedagog för handledning i vårt arbete. 


Här kommer en presentation av våra avdelningar och hur vi arbetar där: 


VARGLYAN

Varglyan är avdelningen där våra äldsta barn går. Här har barnen ett stort inflytande över sina dagar, men också ett stort ansvar över att ta hand om sina kamrater, sin miljö och sina leksaker. Vi arbetar mycket med att ge barnen förutsättningar för att bli självständiga, starka, trygga och kompetenta nog för att klara sig bra resten av livet. 

Vi har en planering för det projekt vi för tillfället arbetar med, men det lämnas stort utrymme till spontanitet och till att göra det som faller oss in. Vi är mycket utomhus, oftast går vi iväg på utflykter i vår närmiljö men vi har också en fin och inbjudande gård att leka på. Vår avdelning är indelad i tydliga lärmiljöer, för matematik, språk, naturkunskap och teknik, med inbjudande och lärorikt material för detta. Naturligtvis finns gott om utrymme för lek i större eller mindre grupper och ställen för lugn och ro när man behöver detta. 


RÄVGRYTET

Rävgrytet är vår avdelning för de allra yngsta barnen. Här lägger vi fokus på att skapa en trygg och ombonad miljö med mindre utrymmen för lek och lärande. Vi har tydliga lärmiljöer för matematik, språk och naturkunskap. Babblarna har en framskjutande plats i verksamheten på Rävgrytet. Varje babblare står för ett område i förskolans läroplan, vilket vi arbetar mycket med i våra projekt. Dans, musik och rörelse ligger också våra yngsta barn varmt om hjärtat. 

Pedagogerna på Rävgrytet arbetar mycket med TAKK, vilket inte bara är bra för barn med språkliga svårigheter utan är främjande för alla barns språkutveckling. 


KRÅKSLOTTET

På kråkslottet går våra mellanstora barn. Där arbetar man mycket med naturen, hållbar utveckling och att vara ute i skogen. Sagor, både lästa och dramatiserade hör till Kråkornas favoritaktivitet, likaså skapande. På kråkslottet finns också tydliga lärmiljöer för matematik, språk och naturkunskap, samt för lek och samvaro.