VI JOBBAR HÄR

LOLLO

REKTOR OCH PEDAGOG

Lollo arbetar som rektor och förskollärare tillsammans med våra äldsta barn på avdelningen varglyan.

"Att få upptäcka och forska tillsammans med barnen, att diskutera och experimentera, att resonera sig fram till lösningar på olika problem är så givande även för mig i mitt arbete. Jag lägger alltid stor vikt vid att barnen ska få styra sin vardag i så hög utsträckning det är möjligt. Jag tror att vi lär bäst när vi får göra det vi är intresserade av.

Det viktigaste i mitt arbete är att ge mina barn de bästa förutsättningar jag kan för att de ska ha en bra vistelse på förskolan. En trygg, kärleksfull, rolig, lärorik och stimulerande vardag fylld med intressanta upptäckter, mycket lek, kramar och massor av roliga aktiviteter.

Även om det är mitt arbete med barnen som ligger mig allra varmast om hjärtat så är jag också rektor för Garnstugan. Min önskan och det jag arbetar mest för är att skapa en pedagogisk verksamhet tillsammans med min personal, som håller en hög kvalitet, där barn och vuxna trivs och får utveckla sina färdigheter. Förskolans arbete ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet vilket jag ser som en av de viktigaste krav vi har att uppnå. Jag själv vidareutbildar mig kontinuerligt, just nu läser jagrektorsprogrammet på Uppsala universitet. Jag uppmuntrar också min personal att göra detsamma, att läsa mycket, kritiskt granska vad forskare och författare anser och därefter någonstans hitta sin egen pedagogiska övertygelse."

MARITHA

PEDAGOG

Maritha arbetar med våra äldsta barn på avdelningen Varglyan.

"När jag gick i gymnasiet utbildade jag mig till kock men kände snabbt att det inte var något för mig, jag bytte branch och utbildade mig till barnskötare vilket var helt rätt val eftersom att jobba med barn verkligen är något jag brinner för.

Nu har jag jobbat inom förskolan i 6 år och jag älskar mitt jobb, att få utforska och upptäcka nya spännande saker tillsammans med barnen och få se deras utveckling är det jag brinner för mest."

EMELIE

PEDAGOG

Emelie arbetar med våra äldsta barn på avdelningen Varglyan.

"Jag brinner för djur och natur, jag är gärna ute i skogen tillsammans med barnen och går gärna iväg på utflykter. Jag är också mycket intresserad av våra djur som vi har på förskolan, jag ser att djuren och det arbete med dom som vi gör tillsammans med barnen tillför mycket positiva saker för våra barn, både socialt och i vår undervisning och lärande. Jag tycker också om att skapa tillsammans med våra barn, att vara kreativ tillsammans med barnen både i styrda aktiviteter och att skapa fritt med det material vi har, då gärna material från naturen. Musik och rörelse är också ett av mina intressen, jag arbetar gärna med detta tillsammans med barnen."


MIKAELA

PEDAGOG

Mikaela arbetar med våra mellanstora barn på avdelningen Rävgrytet.

"Det jag tycker är roligast i jobbet är alla relationer och samtal med barnen, dans/ rörelse, musik och vara ute i naturen tillsammans med barnen. Som person är jag social, omtänksam och strukturerad och dom egenskaperna har jag kommit långt med i yrket som barnskötare.

För mig är det viktigaste att varje barn kommer till tals, är delaktiga i deras vardag och kan påverka sin dag. Att stötta varje barn i deras utveckling och att varje barn ska känna trygghet att be om hjälp.

Jag har genom åren gått olika kurser och föreläsningar inom matematik, språk, leken, TAKK, lågaffektivt bemötande och jag är öppen för att alltid lära mig mera och föra min kunskap vidare till arbetet med barnen."

EMMA

PEDAGOG

Emma arbetar med våra mellanstora barn på avdelningen Rävgrytet men är för tillfället föräldraledig.

"Jag brinner mest för arbetet med barn som behöver lite extra och jag tycker det roligaste med mitt arbete är att få se och få vara del utav barnens utveckling, att samtala med barnen och få höra alla deras tankar och åsikter, att använda TAKK och bildstöd för att kunna samtala med alla barn oavsett om dem har ett utvecklat tal eller ej samt att göra dedär lilla extra i vardagen tillsammans med barnen.

Att studera och ta hand om våra djur tillsammans med barnen ligger mig även varmt om hjärtat, speciellt eftersom att det stärker barnens empatiska förmåga samt att de lär sig att vara varsamma och visa hänsyn mot andra.

Det viktigaste med mitt arbete tycker jag är att barnen får inflytande i sin vardag, en varierad och lustfylld lek- och lärmiljö, trygghet, bus, skoj och en känsla utav att de kan allt.

Jag tycker om att lära mig saker och vidareutvecklas inom mitt yrke vilket innebär att jag läser mycket om till exempel barn med speciella behov, språk och kommunikation, inne- och utemiljöer samt så har jag bland annat gått kurs i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), Widgit online och deltagit i föreläsningar om språksamlingar och bildstöd"

OMID

PEDAGOG

Omid arbetar med våra mellanstora barn på avdelningen Rävgrytet.


NATHALIE

PEDAGOG

Nathalie arbetar med våra mellanstora barn på avdelningen Rävgrytet. 

"Under mina år har jag arbetat mest med åldrarna 1-3 år, som passar mig väldigt bra. Det som jag tycker är viktigt i mitt arbete är att skapa en rolig,trygg och lärorik vardag för alla barn, samt att visa omsorg. Jag tycker det är viktigt att varje barn känner sig sedda,hörda,respekterade och delaktiga hos oss. Jag tycker också att det är viktigt att varje barn får inflytande i sin vardag, och att deras intressen fångas upp och att stimulera barnen att komma vidare i sin utveckling.

Det som jag tycker är roligast i mitt yrke är att se varje barn utvecklas, och få följa deras lärandeprocess. Alla samtal med barnen när man får höra deras tankar och resonemang. Jag tycker även det är roligt med sång och rörelse, samt berätta sagor med rekvisita för barnen. Jag har även gått på olika fortutbildningar som exempelvis barn med speciella behov, förskolans innemiljö, skapande och matematik. Jag har även deltagit på föreläsningar om små barns matematik, IT i förskola, magisk språkpåse, portfolio och widgit online".


IDA

PEDAGOG

Ida arbetar med våra yngsta barn på avdelningen Björnidet.  

"Det jag tycker är roligast i mitt yrke är relationerna som skapas med barnen och att få följa deras utveckling.

Jag tycker extra mycket om att skapa och att vara kreativ tillsammans med barnen"

NATALIA

PEDAGOG

Natalia arbetar med våra yngsta barn på avdelningen Björnidet. 

"Jag är född och uppvuxen i Polen men flyttade till Sverige år 2013. När jag bodde i Polen arbetade jag som egenföretagare men efter flytten kände jag att jag ville prova på något nytt och valde att utbilda mig till barnskötare. Jag blev färdigutbildad år 2020 och har jobbat inom förskoleverksamheten sedan dess. Jag har även gått kurs i "Barn i behov utav särskilt stöd".

Jag har ett stort intresse kring framförallt skapande med olika tekniker som jag gärna involverar barnen i, och det bästa med mitt jobb är att få vara delaktig i när barnen växer, lär sig och utvecklas.

Tillsammans med barnen är ingen dag den andra lik, och det göra att varje dag för mig blir unik."